მაგიდაზე სადგამი, დიდი

ზომა:

წონა:

გამოსახულების ზომები: