მაგიდაზე სადგამი, პატარა

ზომა:

დასახატი სურათის ზომა: